Ενημέρωση σε μαθητές

Ενημέρωση σε μαθητές και δειγματικές διδασκαλίες σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στο άθλημα της Αντισφαίρισης.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τις δυνατότητες ένταξης της Αντισφαίρισης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, την πληροφόρησή τους για την διδακτική μεθοδολογία του όπως και για την γνωριμία των μαθητών με το Ολυμπιακό άθλημα της Αντισφαίρισης ,θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολική επιμόρφωση και δειγματικές διδασκαλίες από τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Α. Κατσαγκόλη , τον κ. Ν.Τζωρμπατζάκη εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και Ομοσπονδιακό Προπονητή Αντισφαίρισης Κρήτης και τον κ. Ε. Πρωτογεράκη εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 από 12:00 έως 14:00 στο 4ο Δημ. Σχολ. Σητείας για μαθητές Δ΄και ΣΤ΄του σχολείου και για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων περιοχής Σητείας. Μετά το πέρας της διδασκαλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και αξιολόγηση της όλης δράσης.
Η επιμόρφωση θα γίνει σε συνέχεια των βιωματικών σεμιναρίων << Η Αντισφαίριση στο Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο:Διδακτική μεθοδολογία>> και μπορούν να την παρακολουθήσουν και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.

Ηράκλειο 7/12/2016

Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Α. Κατσαγκόλης ph.D.,Msc