Εσωτερικός Κανονισμός Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον εσωτερικό Κανονισμό Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας όπως ψηφίστηκε στη γενική συνέλευσης του ομίλου στις 11-12-2016 με ισχύ από 1-1-2017.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΑΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο.Α.Σ._2016_FINAL